Handelsbetingelser for Studenterugen.dk

Generelt

Disse betingelser gælder for dit køb af varer og tjenester på på Student.dk A/S danske hjemmeside www.studenterugen.dk.

Studenterugen.dk (benævnt ”Studenterugen”) ejes og drives af Student.dk A/S, CVR-nr.: 25312309.

Studenterugens formål er

  • 1. at give brugeren et overblik over priser og leverandører (benævnt ”Leverandørerne” eller ”Leverandøren”) for levering af ydelser relateret til aktiviteter i studenterugen (benævnt ”Formidlingsydelser”), herunder studenterkørsel, samt formidle kontakten mellem bestilleren (brugeren) og Leverandøren.
  • 2. at sælge egne produkter til relateret til aktiviteter i studenterugen (benævnt ”vognpakker”).

I relation til nævnte Formidlingsydelser (pkt. 1) består intet retsforhold mellem Studenterugen og brugeren.

Priser og betaling

Alle priser er angivet i Danske Kroner ( DKK.) og inklusive moms.

Formidlingsydelser:

Som en del af købesummen opkræver Studenterugen første del af betalingen for Formidlingsydelser. Beløbet på Formidlingsydelsen varierer afhængigt af hvilken hvor mange dage der er i bestillingen. Den samlede købesum for Formidlingsydelser vil fremgå af Studenterugen. Beløbet for Formidlingsydelsen betales i forbindelse med bestilling, mens den resterende købesum for ydelsen betales direkte til Leverandøren ved faktura fra Leverandøren. Betingelserne for betaling af købesummen angives i fakturaen fra Leverandøren og fremsendes direkte fra Leverandøren. 

Vognpakken:

Ved køb af en vognpakke betales et reservationsgebyr på 1.000 DKK ved ordreafgivelse, mens den resterende købesum opkræves i november via mail og betales til Studenterugen i december inden dimissionsåret.

Bestilling

Når du har afgivet (eller ændret) en ordre på Studenterugen, vil du automatisk modtage en ordrebekræftelse pr. e-mail, hvoraf det fremgår, hvilke varer du har bestilt. Inden 14 dage efter din bestilling er det muligt at ændre i jeres ordre. 

Levering

Formidlingsydelser:

Ved bestilling og betaling af en Formidlingsydelse formidles brugerens bestilling samt information videre til Leverandøren, som herefter alene har ansvaret for opkrævning af den resterende købesum samt ansvar for tidsmæssig og korrekt levering af ydelsen til brugeren. Ved bestilling fastsættes dato for levering af ydelsen, herefter kan datoen frit ændres 14 dage efter bestilling. 14 dage efter købet er det ikke længere muligt at lave en ændring i bestillingen.

Ved bestilling oplyses brugeren Leverandørens oplysninger og det er herefter alene til denne brugeres skal rette henvendelse vedrørende ydelsen.

Vognpakken:

Vognpakken vil blive leveret på den angivne adresse senest d. 1. Juni. Leveringen foretages kun til kantsten, og det er derfor ikke muligt at få leveret til en lejlighed eller på skolens adresse. Du vil modtage en sms og mail, når vi sender ordren afsted samt på dagen for levering. Såfremt modtageren ikke er tilstede ved levering, vil pakken blive sendt til nærmeste BRING terminal. Såfremt pakken ikke bliver afhentet her, vil den blive sendt retur til os, og I vil blive opkrævet et genforsendelsesgebyr 

Reklamationer

Når du handler på Studenterugen finder købelovens mangelsregler anvendelse. Hvis du mener, at din vare har en fejl eller en mangel, skal du kontakte vores kundeservice. Når du henvender dig, skal du forklare, hvad fejlen eller manglen ved varen er. Du skal kontakte os hurtigst muligt og inden for rimelig tid efter, at du er blevet opmærksom på fejlen eller manglen. Vi vil altid forsøge at løse reklamationer hurtigst muligt, men da der er en vis produktionstid på visse varer, er det vigtigt, at du reklamerer så hurtigt som muligt.

Fortrydelsesret

Du kan uden begrundelse træde tilbage (fortrydelsesret) fra den indgåede aftale inden fortrydelsesfristen. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, du har modtaget din vare (gælder for vognpakker uden tydeligt personligt præg) eller 14 dage efter bestilling af tjenesteydelser (gælder Formidlingsydelser). 14 dage efter købet af en tjenesteydelse, er det ikke længere muligt at fortryde/annullere købet.

Du skal inden udløbet af fortrydelsesfristen give os meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb. Meddelelse skal gives til Studenterugen på info@studenterugen.dk.

Du kan ikke fortryde ved blot at nægte at modtage varen eller ved at undlade at hente den, uden samtidigt at give os tydelig meddelelse om, at du fortryder købet.

Varer undtaget af fortrydelsesretten

Der er ingen fortrydelsesret på varer, som er fremstillet efter kundens specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg

Returnering af varer

Hvis du benytter dig af din fortrydelsesret, skal du afsende eller aflevere varen til os uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter den dato, hvor du har meddelt os, at du udnytter din fortrydelsesret. Du skal selv afholde omkostningerne til returnering af varen, og du er ansvarlig for, at varen er pakket forsvarligt ind.

Du bærer risikoen for varen fra tidspunktet for varens levering, og du hæfter for en eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Du kan altså prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i en butik, men hvis varen er prøvet udover dette, betragter vi varen som brugt, hvilket betyder, at du kun får en del eller intet af købesummen retur, afhængigt af varens handelsværdi.

Varen skal sendes til adressen Student.dk A/S, Albuen 14, 6000 Kolding.

Tilbagebetaling af købsbeløbet

Hvis du benytter din fortrydelsesret, vil vi tilbagebetale alle beløb modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstraomkostninger som følge af, at du har valgt en anden leveringsform end den billigste, vi tilbyder). Tilbagebetalingen vil ske uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor vi modtog din meddelelse om, at du udnytter din fortrydelsesret. Ved tilbagebetaling anvender vi samme betalingsmiddel, som du har benyttet ved betalingen for varen, medmindre du udtrykkeligt har accepteret andet. Uanset foranstående kan vi tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varen retur, med mindre du inden da har fremlagt dokumentation for at have returneret varen.

Oplysning om klagemuligheder

Hvis du vil klage over en vare købt hos Studenterugen, kan du indgive en klage til Konkurrenceo g Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan indgive din klage via https://www.forbrug.dk/.

Europa-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særligt relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klagen indgives via https://ec.europa.eu/odr.

Forbehold og Ansvar

Der tages forbehold for force majeure, udsolgte varer, pris- og tekstfejl samt forsinkelser hos leverandører, herunder transportører.

Oplysninger og ydelser der vises på Studenterugen, kan indeholde unøjagtigheder eller trykfejl. Studenterugen kan ikke tillægges ansvar for nøjagtigheden heraf i relation til Formidlingsydelser, da oplysningerne er udarbejdet af de respektive Leverandører.

Leverandørerne af Formidlingsydelserne er i forhold til Studenterugen uafhængige kontrahenter og er ikke at anse som agenter eller ansatte, og Studenterugen er som formidler ikke ansvarlige for handlinger, fejl, udeladelser, repræsentationer, garantier eller forglemmelser fra Leverandører, for noget som helst tab.

Studenterugen har ikke ansvar for eller kan pålægges erstatning i noget omfang for Leverandørens ydelser, herunder for forsinkelser, aflysninger, overbooking, strejke, force majeure eller andre hændelser, som er uden for Studenterugens kontrol. Studenterugen er ikke ansvarlige over for kunden eller tredjepart for tab, direkte eller indirekte, som følge af Leverandørens forsinkelse eller Leverandørens mangelfulde levering af ydelserne.

Brugeren har under ingen omstændigheder ret til tilbagebetaling af Bestillingsgebyret andet end ved udnyttelse af fortrydelsesretten som beskrevet ovenfor (jfr. afsnittet ”Fortrydelsesret”). Uanset det oven for anførte, kan Studenterugens ansvar overfor bestilleren ved erstatning og kompensation ikke overstige Bestillingsgebyret for den/de pågældende ydelser.

Lovvalg og værneting

Køb af varer og tjenesteydelser på Studenterugen er underlagt dansk lovgivning. Enhver tvist afgøres af de almindelige danske domstole.

Kontakt

Hvis du ønsker at kontakte Studenterugen, kan du kontakte os på:

Student.dk A/S

Albuen 14

6000 Kolding

CVR-nr.: 25312309

E-mail: info@studenterugen.dk

Tlf: 71741931 (Man-Fre: 08.00-16.00)